MER

Milieueffectrapportage is een instrument om de doelstellingen en beginselen van het milieubeleid te helpen realiseren, nl. het voorzorgsbeginsel en het beginsel van preventief handelen.

 

Milieueffectrapportage is een juridisch-adminstratieve procedure waarbij vóórdat een activiteit of ingreep (projecten, beleidsvoornemens zoals plannen en programma's) plaatsvindt, de milieugevolgen ervan op een wetenschappelijk verantwoorde wijze worden bestudeerd, besproken en geëvalueerd.

 

Welke initiatiefnemers (Project of Plan) een milieueffectrapport moeten opstellen is weergegeven in het nieuwe MER/VR-decreet van 18/12/2003. Het decreet onder de benaming "Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel betreffende de milieueffect- en veiligheidsrapportage" van 18 december 2002 trad bij publicatie onmiddellijk in werking.

 

De tekst van dit decreet vindt men hier.