Arbeidsplaatslawaai

Op 15 februari 2006 is het KB van 16 januari 2006 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van lawaai op het werk verschenen in het Belgisch Staatsblad. Dit KB is de omzetting in Belgisch recht van de richtlijn 2003/10/EG van 6 februari 2003 betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico’s van fysische agentia (lawaai). De bepalingen van dit besluit vormen hoofdstuk III "Geluidsomgeving" van titel IV "Omgevingsfactoren en fysische agentia" van de Codex over het welzijn op het werk.