DIN 4150

De meet- en beoordelingsnorm DIN 4150/3 is bedoeld om te worden toegepast op bestaande bouwwerken. De norm geeft een procedure voor het meten van trillingen alsmede voor de beoordeling van de invloed van trillingen met het oog op mogelijke schade aan het bouwwerk. Schade welke gepaard gaat met een vermindering van de integriteit van een onderdeel van de draagconstructie of van het bouwwerk als geheel met betrekking tot zijn dragende functie, waardoor mogelijk de constructieve veiligheid in het geding komt.

 

Ten aanzien van invloed op mensen in gebouwen (trillingshinder) wordt een onderscheid gemaakt naar:

  • zelden, kortstondig optredende trillingen (bijvoorbeeld als gevolg van explosie, impulse en pneumatische stampers)
  • stationaire trillingen (bijvoorbeeld als gevolg van in drukkerijen opgestelde machines)

Dit wordt beschreven in de DIN 4150/2. Momenteel is er in België nog geen wettelijk kader rond trillingen. In de meeste dossiers wordt echter deze DIN 4150 gehanteerd.