Trillingshinder

Schadelijke effecten

Naast geluidshinder kan er zich op korte afstand tot een installatie of machine ook trillingshinder voordoen. De blootstelling van trillingen aan personen kan leiden tot schadelijke of objectieve en hinderlijke of subjectieve effecten.

De hinderlijke effecten uiten zich in:

  • een verminderde productiviteit en/of concentratie bij werkzaamheden
  • een verstoring van de rust en het ermee gepaard gaande verminderde comfortgevoel

De schadelijke effecten uiten zich in gezondheids- en veiligheidsproblemen. Daarnaast kunnen trillingen eveneens aanleiding geven tot mogelijke structurele schade aan bouwelementen.

 

Op dit moment is er in Vlaanderen geen reglementering. De trillingsniveaus worden momenteel geëvalueerd volgens de criteria van de Duitse norm ter zake, in casu DIN 4150.

 

Normeringen m.b.t. schade:
DIN 4150-3 "Trillingen in gebouwen; effect op structuren" (Ref.-Nr. DIN 4150-3: 1999-02)

 

Normeringen m.b.t. hinder:
DIN 4150-2 "Trillingen in gebouwen; effect op personen in gebouwen" (Ref.-Nr. DIN 4150-2: 1999-06)

 

geluidscontourenkaart